Projekte

Emile Smith
Emile Smith                                    Sel:  062 097 7552

Hierdie bedieningsgroep organiseer projekte en feeste met die oog daarop om samewerking te bevorder en fondse in te samel.

Bedieningsaktiwiteite sluit in:

  • Bielie Mieliefees
  • Die Vleis en Biltongdag
  • Koeksisters bak vir Huis Sorgvry
  • Lentefees en Gholfdag
  • Gratis feesmaal aan die gemeente aan die einde van die jaar

Leave a Reply