Rentmeesterskap

Riana Noack
Riana Noack                                           Sel: 083 302 0650

Die bediening sien om na die fondse, administrasie, begroting en dag na dag funksionering van die gemeente.

Aktiwiteite sluit in:

  • Weeklikse vergaderings met administratiewe beampte en koster
  • Saamstel van afkondiginge vir die eredienste
  • Goedkeuring vir verhurings aansoeke van die saal en ander bates van die kerk

Leave a Reply