→ Kerkkantoor

Telefoon: 058 863 2632

Gertie Sel: 082 685 5748

Epos: ngreitz@xsinet.co.za

Kantoor ure: Ma-Vr (08:00-13:00)

Mev Gertie Mostert
Mev Gertie Mostert