Jeugbediening

Riana Terblanchè
Riana Terblanchè                     Sel: 082 202 5948

Hierdie bediening dra die belange van die kinders en jongmense op die hart met die doel om ons kinders tot geestelike en emosionele volwassenheid te begelei.

Bedieningsaktiwiteite sluit die volgende in:

  • Kategese op Sondae
  • Tekkies en KFC jeuggroepe in die week
  • Jeugweek
  • Kleuterkerk
  • Belydenisafleggingsproses

Leave a Reply