Funksionele Strukture en Kreatiwiteit

Elize Geyser
Elize Geyser                                       Sel: 082 856 3077

Hierdie bediening sien om na die versiering en mooi maak van die kerkruimte asook simboliek in en om die kerk.

Die bedieningsaktiwiteite sluit die volgende in:

  • Weeklikse versiering van die litûrgiese ruimte en ingangsportaal
  • Vervanging van gordyne en blinders soos nodig
  • Versiering van die kerkgebou met spesiale geleenthede bv. Kerssangdiens, Palmsondag, Week van Gebed ens.

Leave a Reply