Die verhaal word vertel van die welgestelde en bekende sakeman. Hy het ‘n besige lewe gehad, het die wêreld vol gevlieg, het saam met ministers en ander hoë-profiel persone skouer geskuur en finansieel van een hoogtepunt na die ander beweeg het! Hy het die beste kos geëet, ontwerpersklere gedra en sy bediendes het na al sy behoeftes omgesien. Hy was gelukkig met homself en met die lewe!

Langsamerhand het hy egter swaarmoedig geword en homself betrap dat hy al hoe meer bekommerd geword het. Wat gaan van my besigheid word as ek aftree? Aan wie gaan ek my voertuie bemaak? Wat gaan van my eiendomme word as ek nie meer daar is nie? Hy kon later snags nie meer lekker slaap nie, sy eetlus het verdwyn en selfs sy stewige bankrekening kon hom nie meer opkikker nie!

Hy het al hoe meer foute opgemerk wat hom geïrriteer het…stof agter die deur, die bediende was nie meer goed genoeg, sy vrou se kos was ook nie meer die standaard wat hy gewoond was nie, selfs sy kinders se geraas het hom geïrriteer, hy het al meer fout by sy werkers gevind.

Hy beveel toe sy sekretaris:”Kry vir my ‘n wyse man wat my uit my swaarmoedigheid kan help…maak nie saak wat dit kos nie!”

“Waarmee kan ek help?” Vra die wyse man toe hy by sy fabriek opdaag. “Seën my! Ek wil weer vreugde in die lewe ervaar.” Die wyse man het ‘n oomblik nagedink en toe lei hy die man na die venster wat op die besige straat front. “Wat sien jy as jy deur die venster kyk?”, vra hy. “Wel, ek sien ‘n paartjie wat hand om die lyf loop, en ‘n man wat met ‘n ou model voertuig ry, en ‘n bedelaar wat die mense op die hoek van die straat voorkeer, ‘n ou tannie wat kruppel loop, o, ja, en ‘n daar is ‘n kind wat in die park speel!”

Toe lei die wyse man die besigheidsman na die spiëel in dieselfde vertrek. “Wat sien jy nou?” vra hy. “Ek sien myself”, antwoord die besigheidsman. “Kom ek verklaar jou probleem”, sê die wyse man. In die venster is daar glas, en ook in die spiëel.  Die verskil is, in die spieël sien jy net jouself, jy fokus op jouself, wie jy is en wat  jy het……hoe langer jy in die spiëel kyk, hoe meer verlief raak jy op jouself en die manier hoe jy dink en dinge doen en hoe meer foute sien jy in ander raak!……dit noem ons selfgesentreedheid!

Wanneer ek by die venster uitkyk en jou fokus van jouself af wegdraai, jy ander se vreugdes en tekorte raaksien, hulle blydskap en hartseer ervaar, hulle opgewondenheid en moedeloosheid deel…….hoe meer word jy daarvan bewus dat jy maar een van ‘n verskeidenheid is en dat geluk daarin lê om in die kombinasie  van ander, geluk te vind……….dit noem ons volgroeidheid!

1.GOD SE UNIVERSELE BEGINSEL!

As God vir Adam skep dan forseer Hy hom weg van die spieël af deur vir hom ‘n vrou te gee. In homself kon Adam waarskynlik nie volkome geluk vind nie. Gen. 2:18:”Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke!” Adam, hier is iemand wat anders as jy dink en doen, maar jy gaan jou geluk vind deur by die venster uit te kyk! In haar andersoortigheid en behoeftes, moet jy jou geluk vind. Ek maak julle ‘n eenheid, maar julle geluk sal julle in jul verskeidenheid vind! Die huweliksbeginsel word herhaal in die Nuwe testament Efes. 5:21:”Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig!” Onderdanigheid beteken hier :”Kom weg van die spieël van eie behoeftes en bevrediging en vind jou geluk in die behoeftes van jou wederhelf!” Feitlik 100% van huwelike wat op die rotse loop is omdat een van die partye nie voor die spieël kan wegkom nie!

Dan vat God die man en vrou voor die spieël weg as Hy hulle die opdrag gee:”wees vrugbaar en vermeerder!” Kom wag van julle eie selfsugtige behoefte, en vind julle geluk in kombinasie met die behoeftes en eiesoortigheid van julle kinders! Julle is ‘n gesinseenheid, maar julle geliuk vind julle in die andersoortigheid van mekaar! Vandag word gesinne geoffer omdat pa en ma nie voor die spieël van werksbevrediging en status en materialisme en vol dagboeke kan wegkom nie!”Ondersoek onder kinders wat in misdaad en dwelms betrokke is, is dat ouers so besig is met hulle eie beroepe en lewe, dat hulle nie tyd het om hul kinders emosioneel te versorg nie!

Die mees klassieke voorbeeld in die Bybel van hoe God spieëlmense in venstermense verander, is die verhaal van Noag. Gen.6:5:” Toe God sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy hele lewe lank net slegte dinge bedink, was Hy bedroef dat Hy die mens gemaak het!” Die woord vir “verdorwenheid” beteken letterlik : “elkeen het homself bevredig…elkeen het voor sy eie spieël gestaan en sy eie selfsug bevredig!

Dan kom God met ‘n baie kreatiewe plan om spieëlmense, venstermense te maak! Hy sê vir Noag:”Bou ‘n ark!” Dis ‘n klein spasie van 135 meter by 22 meter, by 13.5 meter. God stuur die hele familie en al die diere wat Hy wil red in die ark in…vir meer as ‘n jaar moes hulle leer om van die spieël weg te draai en deur die venster te kyk. Hulle moes leer om geluk te vind in die verskeidenheid van elkeen se behoeftes en temperamente!

As God Sy volk uit Egipte uit lei, dan kry Hy te doen met ‘n volk wiese eie behoeftes op die voorgrond staan…’n klomp mense wat verlief is op hulle eie behoeftes en manier van dink en lewe! Mense wat vasgenael is voor die spieël! Party wil truggaan Egipte toe, ander is kwaad omdat Moses hulle die woestyn ingelei het. Ander kla oor die verlies van die lekker braaivleis in Egipte, ander is omgekrap omdat daar nie volop water is nie! Dan kom God en Hy leer hulle volwassenheid! Hy vat hulle weg voor die spieël en laat hulle deur die venster kyk! In plaas van ‘n tog van 3 maande van Egipte tot Kanaän, vat God hulle op ‘n roete van 40 jaar deur die woestyn! En die rede? Nou het hulle 40 jaar om te leer om volwasse te word. 40 jaar om te leer dat geluk nie lê in elkeen se eie selfsugtige behoeftes en maniere nie, maar dat God geluk gee daar waar ek ander se behoeftes raaksien, leer om te verstaan dat ander, anders as ek dink. Uit ander se nood en hartseer en blydskap, uit hulle tekortkominge en hulle vreugdes, leer die volk dat hulle deel van ‘n verskeidenheid is en dat hulle geluk te vind is in die kombinasie met ander…..al verskil hulle behoeftes en manier van doen!

In die Nuwe Testament word Jesus gekonfronteer met met ‘n kerk wat stewig voor die spiëel staan! Die fariseers met hulle 613 wette! Daar is nie plek vir verskeidenheid nie. Daar was nie plek vir gelowiges wat ander behoeftes gehad het nie! Jy is fyn dopgehou, en as jy nie gedoen het wat almal doen nie, is jy veroordeel en jy moes ‘n offer bring! Daar was net een manier van doen, en dit was die wet, op die voorgeskrewe manier!

Hierteen kom Jesus in opstand! Inteendeel, dit kos Hom Sy lewe! Hy beskryf hierdie spieëlkerk as witgepleisterde grafte! Van buite af lyk alles so mooi en heilig, maar binne word die behoeftes en verskeidenheid van mense doodgedruk!

Jesus kom sê vir hierdie spiëelkerk : “Jy kan nie nuwe wyn in ou wynsakke gooi nie! Die krag van die nuwe wyn sal die ou sake laat skeur! Nee, Jesus het gekom om Sy kerk na die venster te bring! En op pinksterdag breek die ou wynsak! Word die Heilge Gees uitgestort en word die kerk van die wet weggepluk voor die spieël en voor die venster gesit. God se Gees gee ‘n verskeidenheid van gawes en ‘n verskeidenheid van bedieninge aan Sy kerk en Hy sê…ïn hierdie verskeidenheid van mekaar, sal julle jul geloofsvreugde en volwassenheid vind! Efesiers 4:1-16. Deur die uitstorting van die Heilige Gees leer Jesus Sy Nuwe Testamentiese kerk dat geloofsgeluk te vind is juis deur by die venster uit te kyk en te besef, dat ek maar een van ‘n groot verskeidenheid ander is, met ander behoeftes en ander bedieninge, en dat geloofsvolwassenheid juis is om geluk in die kombinasie van ander te vind!

Paulus kom homself nogal sterk oordra en hy sê vir spieëlmense:”Julle is nog kindertjies in die geloof..julle stry nog oor goed soos watter is die regte dominee, julle stry en baklei onderling omdat julle eie behoeftes nie perfek aangespreek word nie! Julle moet nog melkkossies kry!

Vriende, dit is hierdie model van verskeidenheid van die Gees, waar daar verskeidenheid van behoeftes, verskeidenheid van gawes en temperamente is, waaraan Reitz-Wes gemeente onwrikbaar vashou! Ja, ons stem nie met almal oor alles saam nie, alles is dalk nie volgens my smaak nie….almal sal nie dink ‘n boekwinkel is nodig nie, maar vir sommige is dit ‘n seen. Vir sommige is die moederskamer agter in die kerk onnodig, vir ouers met kinders is dit ‘n seen. Almal hou moontlik nie van die tipe instrumente van die orkes nie, ander word daardeur geseën! Almal sal nie dink ‘n gemeenskapsentrum soos Café Sarfat is nodig nie, vir ander is dit ‘n belewenis! Almal hou nie van die uitreik Lesotho toe nie…die wat sien hoe dit lewens verander is daaroor opgewonde!

SLOT.

Vriende, maak nie saak hoe oud of jonk, geletterd of ongeletterd, manlik of vroulik jy is nie….jy kan kies om ‘n spieëlmens of ‘n venstermens te wees.

Wanneer jy heeltyd in die spiëel kyk, op jou eie behoeftes en voorkeure fokus…verloor jy lewensvreugde, verloor jy jou huweliks- en gesinsvreugde, verloor jy geloofsvreugde! Wanneer ek egter by die venster uitkyk en jou fokus van jouself af wegdraai, jy ander se vreugdes en tekorte raaksien, hulle blydskap en hartseer ervaar, hulle opgewondenheid en moedeloosheid deel…….hoe meer word ek daarvan bewus dat ek maar een van ‘n verskeidenheid is en dat geluk daarin lê om in die kombinasie  van ander, geluk te vind, al stem ek nie altyd met hulle behoeftes saam nie…….dit noem ons volgroeide geloof!

AMEN.