INLEIDING:

Twee broodjies voor in die kerk. Een is gewone droeë brood, die ander met kondensmelk ingespuit. Laat twee kinders kom proe. Wat is die verskil? Die een is gewone droeë brood, die ander is “brood met karakter”.

Johannes 6, is die broodhoofstuk van die Bybel, met dieselfde tema:”Van gewone brood, tot brood met karakter”

God gebruik brood om vir ons 3 lesse te gee!

1.GOD SORG VIR JOU!

Johannes 6:11:”Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat wat daar gesit het, en so ook soveel vis as wat hulle wou hê”

Die stukkie brood wat jy in jou hand gehou het, wil jou daaraan herinner dat God vir jou sorg. Dat elke ete uit Sy hand kom! God is so betrokke in jou lewe, dat Hy nie net die groot wonderwerke in jou lewe doen nie. Hy is reeds met die kleinste dingetjies by jou betrokke. Elke ryskorreltjie, kom uit Sy hand, elke slukkie melk, elke happie brood. Vir ons moderne, welvarende mens is dit ‘n bietjie moeilik om te begryp. Ek meen, ons is meer bekommerd oor die huispaaiement en die motorpaaiement wat nie betaal kan word nie, of die oesrekeninge…maar elke ete is darem naastenby gewaarborg.

Jesus wil reeds hier sê dat bekommernis in dankbaarheid moet oorgaan. Het jy al ‘n kankerpasient gesien wat nie meer kan sluk nie, en dit ‘n marteling is om ‘n stukkie slappap af te sluk? Of iemand wat alles uitbraak en niks kan inhou nie? Wanneer laas het ons iemand gesien wat die binnekant van ‘n kombuisafvalsak uitlek om van die sous van weggooikos te drink om iets in die maag te kry.

Daarom sê Jesus in Matt. 6:25:”Daarom sê Ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe,oor wat julle moet eet of drink nie…as God dan die gras van die veld versorg, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges?”. Bekommernis, is ‘n uiting van ondankbaarheid en kleingeloof…dit moet vervang word met dankbaarheid…..dit is wat hierdie broodjie in jou hand vanoggend vir jou gesê het…God sorg vir jou!

Daarom sê die nagmaalsformulier:”Dit is ‘n maaltyd van dankbaarheid”

2.JOU LEWENSROETE IS IN GOD SE HAND.

Die tweede les oor brood in hierdie gedeelte is manna wat God vir Israel gegee het die 40 jaar wat hulle in die woestyn rongeswerf het. Johannes 6:31:”Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan:”Hy het aan hulle die brood uit die hemel gegee om te eet” Dan antwoord Jesus, dis nie Moses wat die brood gegee het nie, dis Ek, die lewende Brood wat julle voorouers beskerm en geseën het! In hierdie konteks het die woord 40 nie net ‘n konkrete getallewaarde nie, dis ook simbolies. nl. 4 X 10. 4 dui simbolies op die 4 windrigtings, beteken elke vorm en greintjie van jou menslike bestaan. 10 dui op God se volkome tydsberekening. 40 in hierdie konteks sou dus beteken , God het elke greintjie van menslike bestaan in Sy hand gehou, die lewensduur van die Israeliete.

Hierdie gedeelte sê, Jesus versorg jou nie net met elke bord kos nie, jou lewensroete is in Sy hand. Jy is Sy eiendom…en as jy wonder oor Sy almag, kyk maar net terug oor jou lewe hoe Hy jou versorg het. Die brood in jou hand moet jou herinner aan die feit dat jou totale, menslike bestaan, elke greintjie daarvan, elke tree, elke hartklop, elke beweging, in God se hand is…en dat dit ons bring tot afhanklikheid. Jakobus 5:13-15 sê dit so goed:”Kom nou, julle wat sê, vandag of more sal ons na die of die stad toe gaan, en ‘n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe more sal wees nie! Julle is maar ‘n damp wat verskyn en more weer verdwyn…Julle moet eerder sê:”as die Here wil en ons lewe, sal ons dit of dat doen!” Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot!”

So sê die nagmaalsformulier dit is ‘n viering van ons gemeenskap met die lewende Here.

3.DIE NAAGMAALSBROOD IS NIE ENIGE BROOD NIE…DIS BROOD MET KARAKTER!

Mt.6:26:”Jesus antwoord die skare:”Dit verseker Ek julle, julle soek My, nie omdat julle die wondertekens gesien het wat Ek gedoen het nie, maar omdat julle van die Brood geëet het en versadig geword het! Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en die ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee…..wie My liggaam eet en My bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, en My bloed is die ware drank…Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorvaders geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe! Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe!

Hierdie brood wat jy geëet het, het jou herinner aan die feit dat jy, as jy jou lewe in geloof aan Jesus oorgegee het, onsterflik is! Dit herinner jou, dat jy wanneer jy sterwe, gaan aanhou leef! Dat wanneer jy met jou dood voor die troon van die Vader staan en die satan jou aankla, die Seun na vore tree en jou onskuldig verklaar! Die brood het jou herrinner aan die erfporsie van God, die ewige, heerlike lewe saam met jou broer en Vriend  Jesus Christus.

Die brood wat jy eet herinner jou aan jou geloofsoorgawe. Dis waarom 1 Kor. 11:27 vir ons sê dat ongeloof maak dat ek ‘n oordeel oor myself eet en drink. “Elkeen wat op onvanpaste wyse van die brood eet of uit die beker drink sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en bloed van Jesus Christus!…en so sal God se oordeel oor hom kom!”

Ja, die brood van die nagmaal, die liggaam van Jesus, is voorwaar nie gewone brood nie…dis brood van die ewige lewe!

SLOT:

Vriende, Johannes is die broodhoofstuk in die Bybel wat vir ons 3 lesse het:

­Die brood herinner ons aan God se daaglikse versorging en roep ons op om ons bekommernis met dankbaarheid te vervang.

­Die brood herinner ons aan 4 X 10…elke greintjie van ons bestaan is in God se hand. Roep ons op om tot afhanklikheid’ om “ek sal..” te vervang met “….as die Here wil en ek leef”

­Die brood herinner ons dat dit nie gewone brood is nie, maar geloofsbrood..wat my herinner aan my keuse om Jesus die Koning van my lewe te maak! Dit roep my op tot gehoorsaamheid..sodat ek nie ‘n oordeel oor myself drink nie.

Mag die nagmaalsbrood, vir ons nooit gewone brood wees nie, maar brood van die ewige lewe, ja, brood met karakter!