INLEIDING:

Dit is verbasend wat ‘n handskoen alles kan doen….’n boek optel, totsiens waai, my kop krap, iemand op die rug klop, iemand in die gesig slaan! (Demonstreer alles met die handskoen aan).

Hierdie habdskoen kan egter niks doen as ek my hand uit hom haal nie(demonstreer). Al wat dit nou kan doen is om daar te lê! Ek kan op die handskoen skree, kwaad word vir hom, ‘n les probeer leer, maar sonder enige sukses! As my hand en vingers nie binne-in die handskoen is nie, beteken dit niks, dis net ‘n stuk lap!

Hoeveel keer die Desember het jy die geboorteverhaal van Jesus gehoor of gelees? Die geboorteverhaal kom leer ons dat sonder Christus, is my lewe nutteloos. Met Christus breek die sin en vervulling van my lewe deur! Hierdie verhaal gee vir ons 4 beginsels oor hoe om hierdie jaar ware lewensvervulling te beleef!

  • BEGINSEL 1: OM TE ONTVANG.(Met entoesiasme groei).

Maria is verloof en ‘n skandelike ding gebeur met haar…sy word swanger! Ja dit is deur die Heilige Gees en sy is steeds ‘n maagd..maar wie in die wêreld gaan haar glo! In daardie tyd was dit ‘n geweldige skande en is so ‘n meisie dikwels deur die familie verwerp en selfs uit die samelewing uitgestoot!

Maria het baie opsies gehad…sy kon ‘n aborsie oorweeg…ja, in daardie tyd al het hulle al middele gemeng om die fetus af te dryf! Sy kon soos die meeste meisies in daardie tyd in afsondering gaan bly het totdat die baba gebore is en dan so gou as moontlik van hom ontslae geraak het, of sy kon die kind vir ‘n vrugbaarheidsgod geoffer het, wat dikwels met ongewensde babas gedoen is!

Maar nee…sy en Josef besluit om God se Seun te ontvang. Meer nog, hulle neem verantwoordelikheid vir God se Seun! So ontvang hulle namens God die ware lewensgeluk vir die wêreld!

Vriende, ook in die jaar 2017 kan ek en jy nie geluk en vervulling smaak as ons nie Christus ontvang en dit wat Hy ons aanbied nie(trek die handskoen aan). Die eerste ding wat God vra is nie om te gee nie, maar om te ontvang wat Hy jou bied!

Wat bied God: (om met entoesiasme te groei – gemeente-embleem).

God gee vir jou, jou lewe…gratis! Hy gee vir jou geloof…gratis! Hy gee vir jou Sy Heilige Gees en daarmee saam die vrug van die Gees..die potensiaal tot liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.

Hy gee vir jou Sy kosbaarste aardse besitting, Sy kerk…en daarmee saam gee Hy vir jou geleenthede om geestelik te groei ( Die erediens, kleuterkerk vir ons kleintjies, bybelstudies, mannegebedsgroepe, vrouegebedsgroepe, ‘n boekwinkel om geestelike boeke te kry! Hy gee vir jou kategese sodat jou kind geestelik kan groei, KFC vir ons tieners, Tekkies vir ons kleiner kinders!)

Hy gee vir jou gemeenskapsgeleenthede om saam met ander gelowiges te groei! (Selgroepe, wyksbyeenkomste, Café Sarfat)…………Ja, Christus gee Sy liggaam vir ons met al die potensiaal om ons met entoesiasme in ons geloof te laat groei!

Soos Maria en Josef besluit het om die ewige God te ontvang…die lewensgeluk in die wêreld in te bring…so moet ek en jy ontvang wat Hy ons bied, voordat ware lewensgeluk sal smaak! Ons kan sekerlik soos Maria heel moontlik oorweeg het, hierdie aanbod van God aborteer, Jesus van die hand wys, sy Gees teenstaan, ons sal Sy liggaam kan weggee vir aanneming…maar daarmee saam gee ons ook ons lewensgeluk weg!

BEGINSEL 2: OM TE GEE! (Met liefde mekaar versorg).

Die tweede beginsel vir lewensgeluk is om te gee! Op ‘n manier het die Here ons so geskape dat dit ‘n sin van geluk en bevrediging gee wanneer ons gee! Wat is nou lekkerder om vir mekaar kersgeskenke te kon gee! Wat hou jy dop as jou kind sy geskenk oopmaak?…sy gesig! Die bevrediging wat mens kry as jy daardie opgewonde, glimlaggende gesiggie sien!

Ons is nie verniet na die beeld van God geskep nie! Omdat God hou van gee, het Hy ons so geskep dat ons ook wil gee. Hy wil hê dat hierdie geluk wat ons ontvang het, sal weggee! Wanneer God vir Maria die fetus van Christus deur die Heilige Gees gee, dan skenk Marie geboorte! Sy neem verantwoordelikheid vir God se liggaam op aarde. Sy draai Hom in doeke toe, sy maak Hom groot Daar vind ‘n hele kettingreaksie van gee plaas….die engele gee hulle lof aan God, die skaapwagters gee geskenke!

Daarom gee God vir Sy kinders geleentheid om te gee om Sy liggaam te versorg, soos Maria Sy liggaampie versorg het! In Sy liggaam leer Hy ons om te gee sodat ons daardeur ware geluk kan smaak!………Daarom skep Hy geleenthede in Sy liggaam om te gee! My dankoffer, my gawes, kerkraadslid, Bielie Mielie, Koeksisterdag, vleisdag, lentefees, snuffelwinkel, skooltoebroodjies, kersgeskenkpakkies, winterbaadjieprojek.

Kan jy dink wat sou gebeur het as Maria, Jesus in die veld gelos het? Sy het die verlossing versorg en deur dit kon Jesus aan die kruis sterf! Ek en jy neem verantwoordelikheid vir die geestelike liggaam van Jesus..jy hou sy liggaam aan die lewe! Jy is vir hom kosbaar!

BEGINSEL 3: LEWENSGELUK IS OM TE DEEL.(Met deernis na ander uitreik).

Lukas 2:8-14:”Meteens staan daar ‘n engel van die Here by die skaapwagters. Dit word bekend in die hemel:”God se Seun is gebore”. Die engele juig en vier fees! Maar hierby kan dit nie bly nie!……kom ons gaan vertel dit vir die mense! Hier is skaapwagters, kom ons vertel hulle! “Eer aan God in die hoogste hemel!”

Ons beleef dikwels min lewensvreugde, omdat ons selfsugtig vashou aan wat God vir ons gegee het! ‘n Vrou sit op die lughawe en wag vir haar vliegtuig. Haar tas langs haar met ‘n pakkie Romany Creams in. ‘n Man kom sit langs haar en sy sien uit die hoek van haar oog hoe hy aan haar pakkie Romany Creams weglê. Sy is woedend, gryp ‘n Romany cream uit die pakkie-met ‘n houding- en eet dit op. Toe die man weer een uithaal, gryp sy 3 en druk dit in haar mond..net om ‘n punt te maak! Daar bly een oor, die man vat dit, breek hom in die helfte en gee vir haar helfte.

Toe sy in die vliegtuig sit, maak sy haar tas oop om ‘n tydskrif uit te haal…hier lê haar pakkie Romany Creams nog bo in haar sak. Ons word dikwels ons lewensgeluk ontneem omdat ons die evangelie nie met ander wil deel nie. Daarom die Here se duidelike  opdrag, gaan na al die nasies toe en bring die evangelie, maar begin sommer hier in Jerusalem, dan Judea,…..tot aan die uiteinde van die wêreld……..begin by die kantoor, by jou vriende, in jou huisgesin…dis waarom die gemeente teksvers op elke pakkie by die Bielie Mielie, godsdiensperiodes, gemeente in Petsana, Lesotho-uitreik.

BEGINSEL 4: LEWENSVREUGDE BRING MY TOT AKSIE!(Met passie Christus se liggaam opbou)

Het jy opgemerk hoeveel mense bring Christus se geboorte tot aksie? Ek was ‘n paar jaar gelede by ‘n troue waar die D.J laat opgedaag het. Die mense het lusteloos gesit en hier gepeusel en daar gepeusel. Toe die D.J. opdaag en die regte musiek begin speel, toe vul dit die atmosfeer met energie en nie lank nie of die dansbaan was vol. Ek wil Jesus nie met ‘n D.J. vergelyk nie, maar as die Seun van God na die aarde toe kom, dan vul Hy die atmosfeer met energie…kyk wie is almal betrokke met Sy geboorte!………Keiser Augustus, goeweneur Sirenius, Josef en Maria, skaapwagters, engel wat die geboorte aankondig, ‘n skare engele…’n klomp mense word ingespan om God se passie, Sy Seun in die wêreld te bring! Elkeen het ‘n eie rol gehad…keiser Augustus roep die volstelling uit, Maria skenk die geboorte, die engele sing die lof aan God, die skaapwagters aanbid Hom!

Jesus bring nuwe energie, waar Jesus in harte inklim, vul Hy die atmosfeer met energie! Dit sit Hy in Sy geestelike liggaam voort as Hy Sy Heilige Gees op Sy kinders uitstort en aan elkeen ‘n gawe gee om Hom te dien. Dit is waarom Reitz-wes meer as 100 bedieninge het waar God se kinders passievol kan inskakel en hierdie liggaam van Christus te laat groei!

SLOT.

‘n Handskoen is ‘n wonderlike ding, solank jy hom o0or jou hand trek. Hy het al die kwaliteite van die hand, maar as Hy nie oor die hand trek nie, beteken hy niks.

Ek en jy het vir 2017 al die kwaliteite vir ‘n vervullende lewe, maar net Jesus gee aan ons bestaan sin! Met Hom in ons, kweek Hy 4 beginsels om ons lewensvreugde te gee:

  • Om te ontvang.
  • Om te gee.
  • om te deel.
  • Passievol in aksie, vir Jesus!

AMEN.